fbpx

Vraag & antwoord

U kan Dk-Rents op meerdere manieren contacteren:

 • telefonisch op het nummer +32 477 65 72 93
 • via email: sales@dkrents.be
 • via whatsapp (chat - videocall)
 • via messenger (chat-videocall)

Voor particuliere events worden attracties doorgaans standaard in de voormiddag geleverd (< 12 uur) en opgehaald vanaf 19 - 20 uur.
De meeste residentiële events vallen binnen deze periode.
Dit geeft ons ook de kans onze middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Vanaf 2021 schakelen we standaard over op weekendverhuringen voor particuliere klanten. Opstellingen gebeuren dan ofwel in de loop van vrijdag (indien beschikbaar) ofwel zaterdagochtend.
Ophalingen gebeuren dan vanaf maandagochtend.
Voorwaarde is wel dat het gehuurde goed in een afgesloten tuin zich bevindt.

Indien uw event zeer specifieke start- en einduren heeft, dan dient u dit expliciet aan te geven.
In de mate van het mogelijk proberen we dit in te plannen dan een normale verdeelronde.
Mocht dit om organisatorische of logistieke redenen (zeer vroeg of laat, strikte opsteltijden en afbreektijden, meerdere voertuigen en attracties), dan dient u rekening te houden met een aanpassing van uw offerte.
Afhankelijk van de situatie kan dit immers langs onze zijde resulteren in extra mensen (bv. slechts 1 uur om een marktplein/straat te ontruimen) of extra voertuigen + personeeel. Onze geafficheerde prijzen zijn steeds gebaseerd op flexibele leverings- en ophaaltijden en standaard aantal personen.

Indien uw contract startuur 12 uur vermeldt dan houdt dit in dat uw attractie in de loop van de voormiddag geleverd wordt, dit kan echter evengoed om 8 uur reeds zijn. Enige tijd voor uw event wordt u op de hoogte gebracht van het vermoedelijke leveringsuur.

Een laatavondvergoeding wordt gevraagd wanneer u expliciet vraagt voor een ophaling na 22 uur.
Deze bedraagt minimaal €50,00 excl. BTW per persoon in het voertuig en per uur, na middernacht wordt deze €100,00 excl. BTW.
Deze vergoeding geldt eveneens voor events met bv. een begeleide rodeostier.

Onze software houdt rekening met vele factoren.
Het start- en einduur heeft echter een grote invloed op uw prijs. Pas dus eerst eens de standaarduren toe (start 12 uur & einde 19 uur) en hou gewoon deze aan indien deze voldoende zijn voor uw event.

Afhankelijk van het event kunnen er bijkomende toeslagen zijn:

 • laatavondvergoeding: voor eender welk event met te presteren uren na 22 uur en dit per persoon en per uur. Van 22 tot 24 uur is deze vergoeding €50,00 excl. BTW. Vanaf middernacht wordt dit €100,00 excl. BTW.
 • Niet-flexibele opstellling en afbraak: om onze prijzen zo democratisch mogelijk te houden, dienen we over enige flexibiliteit te beschikken bij het opstellen en afbreken. Indien dit niet mogelijk (straatevent bv.) is dan dient u rekening te houden met toeslagen. Afhankelijk van het event en de condities dient Dk-Rents extra materiaal, extra personeel te voorzien hetgeen uiteraard zijn impact heeft op de prijs.
  Het niet meedelen van deze informatie kan achteraf leiden tot bijkomende facturatiekosten of betekent een risico voor onze medewerkers.
 • customisatie van attracties
 • Eventlokatie gelegen in gebied waar mogelijk bijkomende toeslagen gelden opgelegd door de overheid (LEZ, tunnels, enz.)

Dit is een niet-limitatieve lijst.

U kan op uw beide oren slapen. Dk-Rents was de eerste om in 2005 een slechtweergarantie in te voeren.

Dit houdt in dat u kosteloos kan annuleren ingeval van aangekondigd slecht weer en dit tot de avond ervoor. De finale beslissing ligt echter bij de klant, tenzij het weer zo slecht is dat wij ongeacht wat annuleren.
Kans op een lokale bui verstaan wij niet onder slecht weer, aanhoudende regen van 's morgens tot 's avonds wel.
Ook wind kan een spelbreker zijn voor uw event, rekeninghoudend met de norm EN14960 adviseren wij om opblaasbare attracties niet meer te plaatsen bij windsnelheden boven 5 beaufort, zelfs bij correcte verankering zoals wij doen bij Dk-Rents.

Enkel voorwaarden nog:

 • het betreft een residentiëel event, geen commerciële of grote organisaties. Deze kunnen zich verzekeren hiertegen. Eventueel kunnen zij herboeken.
  Het volledige bedrag is echter verschuldigd indien alles opgezet is.
 • het betreft waar maximaal 1 opblaasbare attractie staat.

Dk-Rents houdt geen attracties in optie voor langere tijd. Dit kan eventueel voor 1 à 2 dagen, maar verder is het first come, first out.
Ook kan u geen meerdere attracties reserveren om later deze te annuleren welke u niet wenst, u zal gehouden worden tot het betalen van de volledige som!

Onze software houdt met enorm veel situaties rekening oa start en einduren van uw aanvraag.
Zo zal u bv. niet automatisch een event kunnen boeken tot laat in de avond.
Hiervoor vragen wij contact op te nemen of aan te geven in de order dat u gecontacteerd wenst te worden.

Wij zullen daarna zo snel mogelijk contact met u opnemen om alles na te gaan.

Hebt u groter event of u wenst meerdere attracties te huren, neem dan telefonisch contact op of stuur ons een bericht en dan neemt Pretverantwoordelijke contact met u op.

Bij annulatie om welke reden ook gelden de volgende regels (zie algemene voorwaarden)

Artikel 5: Annulering

 • 5.1 Een overeenkomst als in 1.2 bedoeld kan door de wederpartij steeds worden geannuleerd. Annulering dient steeds schriftelijk te geschieden en heeft de hieronder omschreven gevolgen.
 • 5.2 Indien een annulering geschiedt binnen 30 dagen voor de (eerste) dag waarop dag waarop de overeenkomst zou worden uitgevoerd, zal de wederpartij gehouden zijn aan DK-Rents 20% van de huursom te vergoeden.
 • 5.3 Indien de annulering geschiedt binnen 14 dagen voor de (eerste) dag waarop de overeenkomst zou worden uitgevoerd, zal de wederpartij gehouden zijn aan DK-Rents 50% van de huursom te vergoeden.
 • 5.4 Indien de annulering geschiedt binnen 7 dagen voor de (eerste) dag waarop de overeenkomst zou worden uitgevoerd, zal de wederpartij gehouden zijn aan DK-Rents 100% van de huursom te vergoeden.

U krijgt bij annulatie afhankelijk van de situatie een cheque twv het betaalde bedrag min eventueel reeds gemaakte kosten langs onze kant. Deze cheque kan u aanwenden voor een volgend event, verschillend van eventueel reeds geboekte events bij ons. U kan het dus niet gebruiken om een aanbetaling te doen bij een ander event dat u mogelijk reeds had opstaan bij Dk-Rents.

Net zoals bij slechtweer bieden we ook hier de nodige garanties.
U kan steeds kosteloos herboeken en u krijgt een cheque ter waarde van eventueel betaalde voorschotten. Deze zijn sowieso 12 maanden geldig.
Uw geld is niet verloren dus.

Of volg ons

Start
Eind
Annuleren
Bepaalde zaken zijn niet beschikbaar op deze datum.
Subtotal (estimate):